Σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, όπου η «Πληροφορία» αποτελεί βασικό συστατικό της σύγχρονης κοινωνικής και οικονομικής πραγματικότητας, η ανάγκη για εξειδίκευση και δια βίου εκπαίδευση στην Πληροφορική προβάλλει επιτακτική σε κάθε Ευρωπαίο πολίτη και κάθε σύγχρονο επαγγελματία, το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών... «COMPUTER STUDIES By Tilemachos Information Technology» αποτελεί τον πιο πλήρη εκπαιδευτικό οργανισμό Πληροφορικής με προγράμματα σπουδών για τις ανάγκες κάθε ηλικίας, ευρύτατη κάλυψη ακαδημαϊκών αντικειμένων και κάθε είδους ανάγκες της νέας τεχνολογίας όπως:
Ολοκληρωμένα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για κάθε ηλικία και κάθε απαίτηση απλή ή εξειδικευμένη, στο χώρο των υπολογιστών.

Με στόχο να γίνουμε ο e-δικός σας συνεργάτης στο Internet, σας παρέχουμε υψηλές υπηρεσίες κατασκευής και ανάπτυξης ιστοσελίδων για την προβολή της επιχείρησής σας με Έρευνα – Μελέτη – Κατασκευή – Προώθηση.
Ειδικά προγράμματα σπουδών Πληροφορικής προσαρμοσμένα στο επίπεδο γνώσεών σας προσαρμόζοντας τις ημέρες και τις ώρες διδασκαλίας σύμφωνα με το πρόγραμμά σας.

Με στόχο την απόκτηση αναγνωρισμένης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορικής σε βασικές ή προχωρημένες δεξιότητες χειρισμού Η/Υ σε υπερσύγχρονους και μοντέρνους χώρους, εφοδιασμένους με τα τελειότερα εκπαιδευτικά συστήματα υποστήριξης εκπαιδευτικής και εξεταστικής διαδικασίας.

Εκπαίδευση σε μοναδικούς χώρους με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα σίγουρα, γρήγορα & οικονομικά!Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν!

Η επιτυχία απαιτεί Τεχνογνωσία!
Απόλυτη τεχνογνωσία στο χώρο της πληροφορικής υπό την διεύθυνση των Computer Studies
By Tilemachos Information Technology

 

Με εκτίμηση,
Τζακόπουλος Τηλέμαχος(Διευθυντής Εκπαιδευτικού Κέντρου)